Slavnostní setkání

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram vás zve na Slavnostní setkání ke 100. výročí vzniku

Aktuality

www.oapb.cz

O NAŠÍ ŠKOLE

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na OA Příbram se vyučují dva studijní obory. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení studia.

Charakteristickým rysem absolventů obou oborů je samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní techniku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na odpovídající společenské úrovni. O vybudování a posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (6 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého žáka i ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, dějepisu, fyziky, zeměpisu apod.).

Jak šel čas…


 • 1920

  Zřízena dvouletá odborná škola ekonomického zaměření, nazvaná Veřejná obchodní škola v Příbrami. Do prvního ročníku nastoupilo 95 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd

  Zřízena dvouletá odborná škola ekonomického zaměření, nazvaná Veřejná obchodní škola v Příbrami. Do prvního ročníku nastoupilo 95 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd

  Srpen 13, 1920
  Zřízena dvouletá odborná škola ekonomického zaměření, nazvaná Veřejná obchodní škola v Příbrami. Do prvního ročníku nastoupilo 95 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd
 • 1921

  Počet tříd se navyšuje na tři a k obchodní škole je připojena kupecká škola pokračovací

  Počet tříd se navyšuje na tři a k obchodní škole je připojena kupecká škola pokračovací

  Srpen 14, 1921
  Počet tříd se navyšuje na tři a k obchodní škole je připojena kupecká škola pokračovací
 • 1923

  Protože škola neměla vlastní prostory, uvažuje se o jejím zrušení, nakonec je nastěhována do druhého patra radnice, kde provizorně sídlí až do okupace

  Protože škola neměla vlastní prostory, uvažuje se o jejím zrušení, nakonec je nastěhována do druhého patra radnice, kde provizorně sídlí až do okupace

  Srpen 14, 1923
  Protože škola neměla vlastní prostory, uvažuje se o jejím zrušení, nakonec je nastěhována do druhého patra radnice, kde provizorně sídlí až do okupace
 • 1944

  Všechny školy obchodního směru jsou uzavřeny

  Všechny školy obchodního směru jsou uzavřeny

  Srpen 14, 1944
  Všechny školy obchodního směru jsou uzavřeny
 • 1945

  Nastupují noví studenti a šanci dostudovat dostávají i ti, kteří museli školu opustit v roce 1944

  Nastupují noví studenti a šanci dostudovat dostávají i ti, kteří museli školu opustit v roce 1944

  Srpen 14, 1945
  Nastupují noví studenti a šanci dostudovat dostávají i ti, kteří museli školu opustit v roce 1944
 • 1946

  Škola je přesunuta do zrušeného městského sirotčince

  Škola je přesunuta do zrušeného městského sirotčince

  Srpen 14, 1946
  Škola je přesunuta do zrušeného městského sirotčince
 • 1947

  Další přesun školy do jiné budovy, začalo se vyučovat v budově dřívějšího klasického gymnázia

  Další přesun školy do jiné budovy, začalo se vyučovat v budově dřívějšího klasického gymnázia

  Srpen 14, 1947
  Další přesun školy do jiné budovy, začalo se vyučovat v budově dřívějšího klasického gymnázia
 • 1948

  Další stěhování; nově pojmenovaná hospodářská škola se stěhuje do druhého patra reálného gymnázia (Příbram II, č. p. 273)

  Další stěhování; nově pojmenovaná hospodářská škola se stěhuje do druhého patra reálného gymnázia (Příbram II, č. p. 273)

  Srpen 14, 1948
  Další stěhování; nově pojmenovaná hospodářská škola se stěhuje do druhého patra reálného gymnázia (Příbram II, č. p. 273)
 • 1950

  Ministerstvo školství ruší všechny dvouleté hospodářské školy, přijímací řízení pro školní rok 1950/51 neproběhlo

  Ministerstvo školství ruší všechny dvouleté hospodářské školy, přijímací řízení pro školní rok 1950/51 neproběhlo

  Srpen 14, 1950
  Ministerstvo školství ruší všechny dvouleté hospodářské školy, přijímací řízení pro školní rok 1950/51 neproběhlo
 • 1954

  Po předchozích letech nejistoty se obnovuje přijímání studentů

  Po předchozích letech nejistoty se obnovuje přijímání studentů

  Srpen 14, 1954
  Po předchozích letech nejistoty se obnovuje přijímání studentů
 • 1955

  Zřízeno večerní studium s jednou třídou v Příbrami a odloučenou třídou v Sedlčanech, škola dostává svoji vlastní budovu (Příbram I, Na Příkopech 104)

  Zřízeno večerní studium s jednou třídou v Příbrami a odloučenou třídou v Sedlčanech, škola dostává svoji vlastní budovu (Příbram I, Na Příkopech 104)

  Srpen 14, 1955
  Zřízeno večerní studium s jednou třídou v Příbrami a odloučenou třídou v Sedlčanech, škola dostává svoji vlastní budovu (Příbram I, Na Příkopech 104)
 • 1958

  Přijímací řízení je sice zahájeno, není však dokončeno a škola se začíná likvidovat

  Přijímací řízení je sice zahájeno, není však dokončeno a škola se začíná likvidovat

  Srpen 14, 1958
  Přijímací řízení je sice zahájeno, není však dokončeno a škola se začíná likvidovat
 • 1962

  V Příbrami zřízeno dálkové studium; postupně jsou do města stěhovány třídy učňovské školy z Berouna, ekonomická škola nabízí večerní studium

  V Příbrami zřízeno dálkové studium; postupně jsou do města stěhovány třídy učňovské školy z Berouna, ekonomická škola nabízí večerní studium

  Srpen 14, 1962
  V Příbrami zřízeno dálkové studium; postupně jsou do města stěhovány třídy učňovské školy z Berouna, ekonomická škola nabízí večerní studium
 • 1967

  Otevírají se čtyři první ročníky čtyřletého oboru ekonomika služeb

  Otevírají se čtyři první ročníky čtyřletého oboru ekonomika služeb

  Srpen 14, 1967
  Otevírají se čtyři první ročníky čtyřletého oboru ekonomika služeb
 • 1972

  Otevřeny jsou dvě třídy oboru ekonomika služeb a jedna třída oboru hospodářské ekonomika, vyučuje se v hlavní budově Na Příkopech i v Zámečku

  Otevřeny jsou dvě třídy oboru ekonomika služeb a jedna třída oboru hospodářské ekonomika, vyučuje se v hlavní budově Na Příkopech i v Zámečku

  Srpen 14, 1972
  Otevřeny jsou dvě třídy oboru ekonomika služeb a jedna třída oboru hospodářské ekonomika, vyučuje se v hlavní budově Na Příkopech i v Zámečku
 • 1976

  Zaveden nový studijní obor – ekonomika obchodu a služeb

  Zaveden nový studijní obor – ekonomika obchodu a služeb

  Srpen 14, 1976
  Zaveden nový studijní obor – ekonomika obchodu a služeb
 • 1984

  Novým ředitelem se stává dosavadní zástupce Karla Horného, který odchází do důchodu, Ing. František Drahokoupil

  Novým ředitelem se stává dosavadní zástupce Karla Horného, který odchází do důchodu, Ing. František Drahokoupil

  Srpen 14, 1984
  Novým ředitelem se stává dosavadní zástupce Karla Horného, který odchází do důchodu, Ing. František Drahokoupil
 • 1990

  Jsou zavedeny nové studijní obory – pětileté denní studium obchodní akademie a tříletá obchodní škola

  Jsou zavedeny nové studijní obory – pětileté denní studium obchodní akademie a tříletá obchodní škola

  Srpen 14, 1990
  Jsou zavedeny nové studijní obory – pětileté denní studium obchodní akademie a tříletá obchodní škola
 • 1992

  Ředitelem školy se stává Ing. Jiří Kadlec

  Ředitelem školy se stává Ing. Jiří Kadlec

  Srpen 14, 1992
  Ředitelem školy se stává Ing. Jiří Kadlec
 • 1993

  Škola kupuje od Městského úřadu Příbram budovu bývalého internátu (Příbram I, č. p. 90)

  Škola kupuje od Městského úřadu Příbram budovu bývalého internátu (Příbram I, č. p. 90)

  Srpen 14, 1993
  Škola kupuje od Městského úřadu Příbram budovu bývalého internátu (Příbram I, č. p. 90)
 • 1993

  Otevřena dvouletá obchodní akademie jako nástavbové denní studium

  Otevřena dvouletá obchodní akademie jako nástavbové denní studium

  Srpen 14, 1993
  Otevřena dvouletá obchodní akademie jako nástavbové denní studium
 • 1995

  Ke studiu nastoupilo 519 žáků; 20. a 21. října 1995 probíhají oslavy 75. výročí školy, učitele a zaměstnance přijal v Zrcadlovém sále Ernestina starosta města Josef Vacek

  Ke studiu nastoupilo 519 žáků; 20. a 21. října 1995 probíhají oslavy 75. výročí školy, učitele a zaměstnance přijal v Zrcadlovém sále Ernestina starosta města Josef Vacek

  Srpen 14, 1995
  Ke studiu nastoupilo 519 žáků; 20. a 21. října 1995 probíhají oslavy 75. výročí školy, učitele a zaměstnance přijal v Zrcadlovém sále Ernestina starosta města Josef Vacek
 • 1996

  Od 1. září nese škola nový název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram

  Od 1. září nese škola nový název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram

  Srpen 14, 1996
  Od 1. září nese škola nový název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram
 • 1999

  Škola má 340 žáků obchodní akademie a 98 studentů VOŠ, probíhá 2. ročník veletrhu fiktivních firem

  Škola má 340 žáků obchodní akademie a 98 studentů VOŠ, probíhá 2. ročník veletrhu fiktivních firem

  Srpen 14, 1999
  Škola má 340 žáků obchodní akademie a 98 studentů VOŠ, probíhá 2. ročník veletrhu fiktivních firem
 • 2000

  2000/01 Studium na 4 roky

  2000/01 Studium na 4 roky

  Srpen 14, 2000
  Studium se zkracuje z pěti let na čtyři
 • 2002

  Od 1. září se ředitelkou školy stává dosavadní zástupkyně ředitele RNDr. Marcela Blažková

  Od 1. září se ředitelkou školy stává dosavadní zástupkyně ředitele RNDr. Marcela Blažková

  Leden 9, 2002
  Od 1. září se ředitelkou školy stává dosavadní zástupkyně ředitele RNDr. Marcela Blažková
 • 2010

  Škola se zapojuje do nových projektů Comenius a Tandem

  Škola se zapojuje do nových projektů Comenius a Tandem

  Srpen 14, 2010
  Škola se zapojuje do nových projektů Comenius a Tandem
 • 2018

  Začínají přípravy na stoleté oslavy existence školy

  Začínají přípravy na stoleté oslavy existence školy

  Srpen 14, 2018
  Začínají přípravy na stoleté oslavy existence školy

PROGRAM SETKÁNÍ

V TUTO CHVÍLI NA PROGRAMU SETKÁNÍ STÁLE PRACUJEME

Kdy a Kde?

12. září 2020

Podrobnosti o místě konání pro vás v tuto chvíli připravujeme

Vstupenky 

O způsobu a místu prodeje vás budeme již brzy informovat

více zde

Napsali o nás

finále soutěže Ekonomický tým

Příbramská obchodní akademie hostila finále soutěže Ekonomický tým (novinky.cz)

V Příbrami se v prosinci konalo finále celorepublikové soutěže s více než desetiletou tradicí – Ekonomický tým. Tu organizuje Asociace obchodních akademií, přičemž soutěž je také zařazena ve Věstníku Ministerstva[…]

Read more

SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO!

PRAVIDLA A PROPOZICE VÝZVY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI OSLAV STÉHO VÝROČÍ EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V PŘÍBRAMI „Návrh podoby nového školního loga“ I. Vyhlašovatelem veřejné výzvy je Obchodní akademie a Vyšší odborná[…]

Read more

SOUTĚŽ O NEJSTARŠÍ DOKUMENT!

PRAVIDLA A PROPOZICE VÝZVY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI OSLAV STÉHO VÝROČÍ EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V PŘÍBRAMI I. Vyhlašovatelem veřejné výzvy je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech[…]

Read more