SOUTĚŽ O NEJSTARŠÍ DOKUMENT!

sto let OA příbram

PRAVIDLA A PROPOZICE VÝZVY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI OSLAV STÉHO VÝROČÍ EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V PŘÍBRAMI

I.
Vyhlašovatelem veřejné výzvy je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104, IČ 61100412, se sídlem Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, zastoupená ředitelkou RNDr. Marcelou Blažkovou. (dále jen „škola“)
II.
Vyhlašovatel tímto vyzývá širokou veřejnost, aby zájemci, u příležitosti výročí 100 let existence ekonomického školství ve městě Příbram doručili škole historické originály, a to ve dvou kategoriích:
a) původní originál vysvědčení,
nebo
b) maturitní tablo zachycené na dobové fotografii,
přičemž hlavním smyslem výzvy je získání co možná nejstaršího dokumentu z historie školy.
III.
Škola požaduje dodat originál či historicky autentické provedení dokladu (fotografii), přičemž je nezbytně nutné, aby předložený doklad (dokument) bylo možné identifikovat rokem vydání (pořízení) a aby bylo možno ověřit jeho původ, tedy přímou souvislost s ekonomickým školstvím (s Obchodní akademií a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, a jejími předchůdkyněmi) v Příbrami. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předložený dokument z dalšího posouzení vyloučit.
IV.
Výzva trvá od 15. listopadu 2019 do 30. dubna 2020 včetně, tj. od první minuty prvního dne do poslední minuty posledního dne výzvy.

V.
Materiály mohou zájemci doručit škole buď osobně na adresu Na Příkopech 104, 261 01 Příbram – kancelář školy v 1. patře hlavní budovy, a to každý pracovní den od 8 do 14 hodin, nebo poštou na stejnou adresu kdykoliv v době trvání výzvy. V případě zaslání poštou zájemci připojí své kontaktní informace pro další komunikaci.
VI.
Veškeré poskytnuté materiály budou zájemcům nejpozději do 30. 9. 2020 vráceny. Poskytnutím materiálů účastníci výzvy souhlasí s pořízením kopií, fotokopií, fotografií a ev. další reprodukcí materiálu, při které nedojde k jeho znehodnocení.
VII.
Vyhlašovatel odmění dle vlastního uvážení takového zájemce, který poskytne škole datově nejstarší materiál, a to v každé z kategorií, případně dále i jiné zájemce, kteří dodají jinak hodnotný či exkluzivní materiál v rámci daných kategorií. Na odměnu nevzniká právní nárok
a nelze ji vyplatit v penězích ani ceninách.
VIII.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv, a to i v jejím průběhu zrušit nebo doplnit její podmínky. Každý, kdo se do výzvy aktivně zapojí, tj. nabídne škole materiály v rámci vyhlášených kategorií, výslovně souhlasí s těmito pravidly a propozicemi, které jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách školy www.oapb.cz a také na speciálních webových stránkách k výročí školy www.stoletskoly.cz

Příbram dne 12. 11. 2019
Za vyhlašovatele: RNDr. Marcela Blažková, v. r.